မိန္းကေလး တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ တစ္ပတ္ကို ေခါင္း ဘယ္ႏွႀကိမ္ ေလၽွာ္သင့္သလဲ?

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔တစ္ပတ္ကို ေခါင္း ဘယ္ႏွႀကိမ္ ေလၽွာ္သင့္လဲဆိုရင္ လူတိုင္းမွာ

ေမြးရာပါ အသားအေရ အမ်ိဳးအစား မတူညီၾက သကဲ့သို႔ ဆံသားအမ်ိဳး အစားလည္း ကြဲျပားျခား နားၾကပါတယ္။

(က) က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ ဆံသား

(ခ) ပုံမြႏ္(အလယ္အလတ္) ဆံသား

(ဂ) ဆံသားအုံေကာင္း (ဆံပင္ထူ)

(ဃ) ေျခာ က္ေသြ႕ (မြဲေျခာက္ေျခာက္) ဆံသားဆိုၿပီးေတာ့ အေျခခံအားျဖင့္ ဆံသားေလးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။

အဲဒီလို မတူညီတဲ့ ဆံသားအမ်ိဳး အစားေပၚမူတည္၍၊ ေခါင္းေလၽွာ္တဲ့ အႀကိ မ္ႏႈန္း ဟာ လည္း အနည္းအမ်ား ကြာဟမႈရွိပါတယ္။

၁။ က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ ဆံသားပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္

က်န္းမာတဲ့ဆံသားေတြက အျခားဆံပင္အမ်ိဳးအစားေတြထက္ ပို၍အဆီစုပ္ယူမႈ အားေကာင္းၾကတာေၾကာင့္ daily use shampoo (ေခၚ)

ေန႔စဥ္သုံးရွမ္ပူအမ်ိဳးအစားကို သုံးသင့္ပါတယ္။ တစ္ရက္ျခား(သို႔)တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ ေခါင္းေလၽွာ္ေပးနိုင္ပါတယ္။

(အဆီျပန္တဲ့ဆံပင္ကလည္းက်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ဆံသားအမ်ိဳးအစားထဲမွာပါရွိေနပါတယ္။ အဆီအလြန္ျပန္တဲ့

ဆံသားပိုင္ရွင္ မ်ား ကေတာ့ dry shampoo ကိုသုံး၍ ေန႔စဥ္ေခါင္းေလၽွာ္ေပးရမွာပါ။)

၂။ ပုံမွန္ဆံသားပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္

သဘာဝဆံသားလို႔ေခၚနိုင္ပါတယ္။ ဒီဆံသားေတြမွာ အေပၚမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ ဆံသားေတြေလာက္ အဆီသိပ္မရွိတာေၾကာင့္

ရက္သတၱတစ္ပတ္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္(သို႔)အမ်ားဆုံး သုံးႀကိမ္ ေလၽွာ္႐ုံႏွင့္ လုံေလာက္ပါတယ္။

အကယ္၍ အလယ္အလတ္ဆံသားေတြကို ေန႔စဥ္ေခါင္းေလၽွာ္မိတဲ့အခါမွာ ဦးေရျပားႏွင့္ ဆံသားမ်ားအဆီခန္းေျခာက္ေစတတ္လို႔

ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။ (ေဗာက္ရွိသူေတြက Anti Dandruff Itchy Scalp ရွမ္ပူကို သုံးသင့္သလို

ဆံသားၾကမ္းသူမ်ားႏွင့္ ဆံပင္ႏွစ္ခြရွိသူမ်ားက Conditioner Shampoo ကို သုံးေပးဖို႔လိုပါတယ္။)

၃။ ဆံသားအုံေကာင္း (ဆံပင္ထူ)သူမ်ားအတြက္

အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ဆံပင္အမ်ိဳး အစားေလးပါပဲ။ ဆံသားထူၿပီး ဆံပင္သဘာဝ အေကာက္လွိုင္းသား ပါရွိေနလို႔

ဦးေရျပားထံမွ အဆီေတြကို ဆံသားေတြဆီသို႔ အလြယ္တကူ မပ်ံ႕ႏွံ့ေစတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရက္သတၱ တစ္ပတ္လၽွင္

တစ္ႀကိမ္သာ ေခါင္းေလၽွာ္ေပး႐ုံမၽွျဖင့္ လုံေလာက္ပါတယ္။ (အခုလို ဆံသားပိုင္ရွင္ေတြကလည္း

အမွတ္စဥ္ (၂) ကလို အလယ္အလတ္ ဆံ သားပိုင္ရွင္ေတြ သုံးတဲ့ ရွမ္ပူအမ်ိဳးအစားေတြကိုပဲ သုံးနိုင္ပါတယ္)

၄။ ေျခာက္ေသြ႕(မြဲေျခာက္ေျခာက္)ဆံသားမ်ားအတြက္။

ဒီဆံသား အမ်ိဳးအ စားက အမွတ္စဥ္(၁)ဆံသားႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေရျပားမွာ အဆီခန္း၍ ဆံပင္မြဲေျခာက္ကာ

ဆံသားမ်ား ႏွစ္ခြ သုံးခြျဖစ္ၿပီး ဆံပင္ေတြ ျပတ္ထြက္ေ လ့ရွိပါတ ယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ ေခါင္းမေလၽွာ္သင့္ပါဘူး။

Oily Shampoo တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာသုံးပါ(သို႔)ဓာတုပစၥည္းေတြပါဝင္မႈနည္းတဲ့ ရွမ္ပူကိုေရြးသုံးပါ။ conditioner ေပါင္းေဆးပါတဲ့ ရွမ္ပူ ကိုသုံးေပးပါ။

(အခုလို ဆံသားပိုင္ရွင္မ်ားဟာ ေခါင္းေလၽွာ္ၿပီးတဲ့အခါ ေလပူစက္ျဖင့္မႈတ္တာမ်ိဳး လုံးဝမလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဆံသားေျခာက္ ေသြ႕ၾကမ္းေထာ္ေစလို႔ပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ပုံမွန္သဘာဝေလျဖင့္သာ ေၾအ ခာက္ ခံျခင္း(သို႔) ေလေအးေပးေပးစက္ျဖင့္ မႈတ္ျခင္းကိုသာ သုံးစြဲေပးပါ။)

မွတ္ခ်က္ – (၁) မ်က္စိက်န္းမာေရးအတြက္သာမက ဘက္ေပါင္းစုံက်န္းမာဖို႔အတြက္ဆိုရင္ မြန္းလြဲပိုင္းမွစ၍ ေခါင္းမေလၽွာ္သင့္ေတာ့ပါဘူး။

(၂) ရာသီဥတု မည္မၽွပ င္ေအးပါေစ ေရေႏြးနဲ႔ေခါင္းမေလၽွာ္သင့္ပါဘူး။ မိမိခႏၶာကိုယ္ အပူရွိန္ထက္ ပို၍ပူေသာေရေႏြးျဖင့္

ေခါင္းေလၽွာ္ျခင္းက ဆံသားကိုကာကြယ္ေပးသည့္ သဘာဝအ ဆီ ဓာတ္ ကို ဆုံးရႈံးသြားကာ ဆံသားမ်ားေျခာက္ေသြ႕၍ မာဆတ္ဆတ္ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။

(၃) ေခါင္းေလၽွာ္ၿပီးစမွာ နားကို အလြယ္တကူသန႔္စင္နိုင္ပါတယ္။ တစ္ခါသုံး နားၾကပ္ဂြမ္းလုံးေလးေတြ သုံး၍ နားထဲရွိ နဖာေခ်းကို သန႔္စင္ေပးနိုင္ပါတယ္။

(၄) ဆံပင္အရႈပ္အေထြးကို ရွင္းလင္းရန္အတြက္ ဦးစြာဆံပင္ထိပ္ဖ်ားပိုင္းမွၿဖီးပါ။ ထို႔ေနာက္ ဆံသားမ်ားကို အသာအယာဆုပ္ကိုင္ၿပီး ဆံပင္အရင္းပိုင္း (အျမစ္) မွ ေအာက္ေျခသို႔ ဆြဲခ်ၿဖီးပါ။

(၅) ျဖစ္နိုင္ရင္ ဆံပင္ကို ရက္သတၱတစ္ပတ္လၽွင္ ႏွစ္ႀကိမ္ သုံးႀကိမ္သာ ေလၽွာ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ထို႔ထက္ အႀကိမ္ေရပိုေလၽွာ္ျခင္းက

ဆံပင္ကၽြတ္ထြက္ေစၿပီး ဦးေရျပားအဆီကိုလည္း ခန္းေျခာ က္ေစပါလိမ့္မယ္။

(၆) ေဗာက္ထ၍ ဦးေရျပားယားယံျခင္းကလည္း ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးေခါင္းသန႔္စင္ တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာေရးအတြက္ အခ်ိန္ေပး၍ ေဆာင္ရြက္ေ ပးလိုက္ပါ။

(၇) ေဗာက္ထ၍ ယားယံေသာ ဦးေရျပားမ်ားအတြက္ကေတာ့ itchy due to dandruff (သို႔) itchy scalp anti dandruff စာတန္းပါတဲ့

ရွမ္ပူအမ်ိဳးအစားကို ေရြးသုံးပါ ။ေဗာ က္ကိုသတ္ေပးတဲ့ ရွမ္ပူေတြမွာပါရွိတဲ့ ပစၥည္းမ်ားဟာ ဆံသားကို အတန္ငယ္ၾကမ္းေစတာေၾကာင့္

ဆံသားကိုႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစရန္ ေပါင္းေဆးပါေသာ ရွမ္ပူ (သို႔) smooth & sil ky စာတန္းပါေသာ ရွမ္ပူကိုပါ တြဲ၍သုံးေပးသင့္ပါတယ္။

(၈) ပလတ္စတစ္ဘီးျဖင့္ ေခါင္းၿဖီးျခင္းက ဦးေရျပားပူ၍ ေဗာက္ထေစနိုင္၍ သစ္သားဘီးကိုသာ သုံးစြဲသင့္ပါတယ္။

Credit Ref ;

Unicode Version

မိန်းကလေးတစ်ယောက် အနေနဲ့တစ်ပတ်ကို ခေါင်း ဘယ်နှကြိမ် လျှော်သင့်လဲဆိုရင် လူတိုင်းမှာ

မွေးရာပါ အသားအရေ အမျိုးအစား မတူညီကြ သကဲ့သို့ ဆံသားအမျိုး အစားလည်း ကွဲပြားြ ခား နားကြပါတယ်။

(က) ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ဆံသား

(ခ) ပုံမွန်(အလယ်အလတ်) ဆံသား

(ဂ) ဆံသားအုံကောင်း (ဆံပင်ထူ)

(ဃ) ခြော က်သွေ့ (မွဲခြောက်ခြောက်) ဆံသားဆိုပြီးတော့ အခြေခံအားဖြင့် ဆံသားလေးမျိုး ရှိပါတယ်။

အဲဒီလို မတူညီတဲ့ ဆံသားအမျိုး အစားပေါ်မူတည်၍၊ ခေါင်းလျှော်တဲ့ အကြိ မ်နှုန်း ဟာ လည်း အနည်းအများ ကွာဟမှုရှိပါတယ်။

၁။ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ဆံသားပိုင်ရှင်များအတွက်

ကျန်းမာတဲ့ဆံသားတွေက အခြားဆံပင်အမျိုးအစားတွေထက် ပို၍အဆီစုပ်ယူမှု အားကောင်းကြတာကြောင့် daily use shampoo (ခေါ်)

နေ့စဉ်သုံးရှမ်ပူအမျိုးအစားကို သုံးသင့်ပါတယ်။ တစ်ရက်ခြား(သို့)တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ခေါင်းလျှော်ပေးနိုင်ပါတယ်။

(အဆီပြန်တဲ့ဆံပင်ကလည်းကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ဆံသားအမျိုးအစားထဲမှာပါရှိနေပါတယ်။ အဆီအလွန်ပြန်တဲ့

ဆံသားပိုင်ရှင် များ ကတော့ dry shampoo ကိုသုံး၍ နေ့စဉ်ခေါင်းလျှော်ပေးရမှာပါ။)

၂။ ပုံမှန်ဆံသားပိုင်ရှင်များအတွက်

သဘာဝဆံသားလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဆံသားတွေမှာ အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ဆံသားတွေလောက် အဆီသိပ်မရှိတာကြောင့်

ရက်သတ္တတစ်ပတ်မှာ နှစ်ကြိမ်(သို့)အများဆုံး သုံးကြိမ် လျှော်ရုံနှင့် လုံလောက်ပါတယ်။

အကယ်၍ အလယ်အလတ်ဆံသားတွေကို နေ့စဉ်ခေါင်းလျှော်မိတဲ့အခါမှာ ဦးရေပြားနှင့် ဆံသားများအဆီခန်းခြောက်စေတတ်လို့

ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ (ဗောက်ရှိသူတွေက Anti Dandruff Itchy Scalp ရှမ်ပူကို သုံးသင့်သလို

ဆံသားကြမ်းသူများနှင့် ဆံပင်နှစ်ခွရှိသူများက Conditioner Shampoo ကို သုံးပေးဖို့လိုပါတယ်။)

၃။ ဆံသားအုံကောင်း (ဆံပင်ထူ)သူများအတွက်

အမျိုးသမီးအများစု ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဆံပင်အမျိုး အစားလေးပါပဲ။ ဆံသားထူပြီး ဆံပင်သဘာဝ အကောက်လှိုင်းသား ပါရှိနေလို့

ဦးရေပြားထံမှ အဆီတွေကို ဆံသားတွေဆီသို့ အလွယ်တကူ မပျံ့နှံ့စေတဲ့အတွက်ကြောင့် ရက်သတ္တ တစ်ပတ်လျှင်

တစ်ကြိမ်သာ ခေါင်းလျှော်ပေးရုံမျှဖြင့် လုံလောက်ပါတယ်။ (အခုလို ဆံသားပိုင်ရှင်တွေကလည်း

အမှတ်စဉ် (၂) ကလို အလယ်အလတ် ဆံ သားပိုင်ရှင်တွေ သုံးတဲ့ ရှမ်ပူအမျိုးအစားတွေကိုပဲ သုံးနိုင်ပါတယ်)

၄။ ခြောက်သွေ့(မွဲခြောက်ခြောက်)ဆံသားများအတွက်။

ဒီဆံသား အမျိုးအ စားက အမှတ်စဉ်(၁)ဆံသားနှင့် ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးရေပြားမှာ အဆီခန်း၍ ဆံပင်မွဲခြောက်ကာ

ဆံသားများ နှစ်ခွ သုံးခွဖြစ်ပြီး ဆံပင်တွေ ပြတ်ထွက်ေ လ့ရှိပါတ ယ် ။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ် ခေါင်းမလျှော်သင့်ပါဘူး။

Oily Shampoo တစ်မျိုးတည်းကိုသာသုံးပါ(သို့)ဓာတုပစ္စည်းတွေပါဝင်မှုနည်းတဲ့ ရှမ်ပူကိုရွေးသုံးပါ။ conditioner ပေါင်းဆေးပါတဲ့ ရှမ်ပူ ကိုသုံးပေးပါ။

(အခုလို ဆံသားပိုင်ရှင်များဟာ ခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါ လေပူစက်ဖြင့်မှုတ်တာမျိုး လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆံသားခြောက် သွေ့ကြမ်းထော်စေလို့ပါပဲ။

ဒါကြောင့် ပုံမှန်သဘာဝလေဖြင့်သာ အြေ ခာက် ခံခြင်း(သို့) လေအေးပေးပေးစက်ဖြင့် မှုတ်ခြင်းကိုသာ သုံးစွဲပေးပါ။)

မှတ်ချက် – (၁) မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက်သာမက ဘက်ပေါင်းစုံကျန်းမာဖို့အတွက်ဆိုရင် မွန်းလွဲပိုင်းမှစ၍ ခေါင်းမလျှော်သင့်တော့ပါဘူး။

(၂) ရာသီဥတု မည်မျှပ င်အေးပါစေ ရေနွေးနဲ့ခေါင်းမလျှော်သင့်ပါဘူး။ မိမိခန္ဓာကိုယ် အပူရှိန်ထက် ပို၍ပူသောရေနွေးဖြင့်

ခေါင်းလျှော်ခြင်းက ဆံသားကိုကာကွယ်ပေးသည့် သဘာဝအ ဆီ ဓာတ် ကို ဆုံးရှုံးသွားကာ ဆံသားများခြောက်သွေ့၍ မာဆတ်ဆတ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။

(၃) ခေါင်းလျှော်ပြီးစမှာ နားကို အလွယ်တကူသန့်စင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါသုံး နားကြပ်ဂွမ်းလုံးလေးတွေ သုံး၍ နားထဲရှိ နဖာချေးကို သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။

(၄) ဆံပင်အရှုပ်အထွေးကို ရှင်းလင်းရန်အတွက် ဦးစွာဆံပင်ထိပ်ဖျားပိုင်းမှဖြီးပါ။ ထို့နောက် ဆံသားများကို အသာအယာဆုပ်ကိုင်ပြီး ဆံပင်အရင်းပိုင်း (အမြစ်) မှ အောက်ခြေသို့ ဆွဲချဖြီးပါ။

(၅) ဖြစ်နိုင်ရင် ဆံပင်ကို ရက်သတ္တတစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်သာ လျှော်ပေးသင့်ပါတယ်။ ထို့ထက် အကြိမ်ရေပိုလျှော်ခြင်းက

ဆံပင်ကျွတ်ထွက်စေပြီး ဦးရေပြားအဆီကိုလည်း ခန်းခြော က်စေပါလိမ့်မယ်။

(၆) ဗောက်ထ၍ ဦးရေပြားယားယံခြင်းကလည်း ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၏ အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးခေါင်းသန့်စင် တစ်ကိုယ်ရေကျန်းမာရေးအတွက် အချိန်ပေး၍ ဆောင်ရွက်ေ ပးလိုက်ပါ။

(၇) ဗောက်ထ၍ ယားယံသော ဦးရေပြားများအတွက်ကတော့ itchy due to dandruff (သို့) itchy scalp anti dandruff စာတန်းပါတဲ့

ရှမ်ပူအမျိုးအစားကို ရွေးသုံးပါ ။ဗော က်ကိုသတ်ပေးတဲ့ ရှမ်ပူတွေမှာပါရှိတဲ့ ပစ္စည်းများဟာ ဆံသားကို အတန်ငယ်ကြမ်းစေတာကြောင့်

ဆံသားကိုနူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေရန် ပေါင်းဆေးပါသော ရှမ်ပူ (သို့) smooth & sil ky စာတန်းပါသော ရှမ်ပူကိုပါ တွဲ၍သုံးပေးသင့်ပါတယ်။

(၈) ပလတ်စတစ်ဘီးဖြင့် ခေါင်းဖြီးခြင်းက ဦးရေပြားပူ၍ ဗောက်ထစေနိုင်၍ သစ်သားဘီးကိုသာ သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။

Credit Ref ;

Leave a Comment