ျပည္သူလူထုနဲ့ သက္ဆုိင္တဲ့ရည္မွန္းခ်က္ ၇ ရပ္၊ ဗ်ဴဟာ ၁၀ ခု၊ Action Plans ၃၆ ခုနဲ့ Action ၇၆ ခု

“Covid-19 တံု႔ျပန္ေရးအစီအစဥ္” (စာမမှန်ရင် အောက်သို့ဆက်ဖတ်ပါ)

အစုိးရက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ COVID 19 တံု့ျပန္ေရးအစီအစဥ္ကို ျပန္လည္ေရးသားတဲ့အခါ အခ်ိန္လဲ မရတာေျကာင့္ တခ်ိဳ့အရာေတြကုိ မေဖာ္ျပေတာ့ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုနဲ့ သက္ဆုိင္တဲ့အရာေတြကုိပဲ တင္ဆက္သြားပါမယ္။ ဘဏ္ေတြနဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ သက္ဆုိင္သူေတြက ေလ့လာပီးျဖစ္ေနမွာပါ။ ဒါေျကာင့္ အမ်ားျပည္သူ သိသင့္တာေတြကိုပဲ ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။

ဒီစီမံကိန္းမွာ ရည္မွန္းခ်က္ ၇ ရပ္၊ ဗ်ဴဟာ ၁၀ ခု၊ Action Plans ၃၆ ခုနဲ့ Action ၇၆ ခု ပါ၀င္ပါတယ္။ ၁၊ ၂ နဲ့ ၃ မွာကေတာ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြနဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျကီးေတြနဲ့ အလုပ္သမားက႑ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ နံပါတ္ ၄ ကေတာ့ အိမ္ေထာင္စုေတြရဲ့ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းပါ။ ဘာေတြပါမလဲဆုိေတာ့…

– မီတာခ ၁၅၀ ယူနစ္အထိ အလကားေပးရန္။ (လုပ္ေဆာင္ပီး) (လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ျကီးဌာန)

– ဆင္းရဲေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ရိကၡာေထာက္ပံ့ရန္ (လုပ္ေဆာင္ပီး) (ေထြအုပ္)

– လူမွဳေရးပင္စင္မ်ားကုိ အျမန္ဆံုး ထုတ္ေပးရန္ (၂လစာ-၃လစာ)၊ ထိုပင္စင္သည္ အသက္အရြယ္ျကီးရင့္သူမ်ားကုိ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားကို ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ (ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရန္) (လူမွဳဖူလံုေရး၀န္ျကီးဌာန)

– IDPs စခန္းမ်ားအပါအ၀င္ ႏြမ္းပါးေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေငြသားေထာက္ပံ့ရန္ (ယခုႏွစ္ကုန္အတြင္း ျပဳလုပ္ရန္) (၃ ဌာန)

– ပုဂလိကေငြေျကးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ညိွႏိွဳင္း၍ ပိုမို လြယ္ကူစြာ အတုိးႏွဳန္းသက္သာသည့္ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္၊ COVID ေျကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ မိသားစုမ်ား၏ အခက္အခဲကုိ ေျဖေလွ်ာ့ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ (ခ်က္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္) (ဗဟိုဘဏ္)

ဒါကေတာ့ မိသားစုေတြအတြက္ လုပ္ေဆာင္မယ့္အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ ၅ ကေတာ့ KBZ Pay တို့ Wave Money တုိ့လုိ ေငြေျကးကုိင္တာထက္ Electronic Money ဘက္ကုိ ဦးတည္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ ၆ ကေတာ့ က်န္းမာေရးက႑ျမွင့္တင္ဖုိ့ပါ။ ဘာေတြပါမလဲဆုိေတာ့…

– ႏွစ္မကုန္ခင္ ဌာနပိုင္အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ Q စခန္းမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္

– ႏွစ္မကုန္ခင္ ရႏိုင္သမွ် က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို စုစည္းရန္

– Q Center မ်ားတြင္ ပံုမွန္ေဆးျဖန္းျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္

– လိုအပ္သည့္ အသံုးအေဆာင္၊ ၀န္ထမ္းႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကုိ ႏွစ္မကုန္ခင္ Q center မ်ားသို့ ျဖည့္ဆည္းရန္

– COVID-19 ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ားကုိ ႏွစ္မကုန္ခင္ ရႏိုင္သမွ် ၀ယ္ယူတင္သြင္းရန္

– ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား။ ဘူတာမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ားတြင္ လက္ေဆးႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား အမ်ားအျပားကုိ ႏွစ္မကုန္ခင္ တည္ေဆာက္ရန္

– ေရြ႕လ်ားအဖြဲ့မ်ားဖြဲ့စည္း၍ ျပည္သူမ်ားကုိ ႏွစ္ကုန္အထိ Mask မ်ား ေ၀ရန္

– ႏွစ္မကုန္ခင္အထိ ေရြ့လ်ားအဖြဲ့မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားထံမွ တတ္ႏုိင္သမွ် နမူနာ မ်ားမ်ားယူ၍ စစ္ေဆးရန္

– အနည္းဆံုး ေရဆုိးစြန့္သည့္ စနစ္ ၂ ခုကို ႏွစ္မကုန္ခင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္

– က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း အနည္းဆံုး ၅၀-၈၀% ကို လံုေလာက္သည့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ႏွစ္မကုန္ခင္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

– လက္ရွိဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားထဲမွ တခုကုိ ႏွစ္မကုန္ခင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္

– ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားကုိ ႏွစ္မကုန္ခင္ ရႏုိင္သေလာက္ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္

– အထူးကုေဆးရံု အနည္းဆံုး ၁၀ ခုကုိ ႏွစ္မကုန္ခင္ မီးစက္မ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္

– သိုေလွာင္ေရးအတြက္ ေရခဲေသတၱာျကီးမ်ားကို ႏွစ္မကုန္ခင္ အနည္းဆံုး အထူးကုေဆးရံု ၁၀ခုသုိ့ ေထာက္ပံ့ရန္ တို့ျဖစ္ပါတယ္။

ရည္မွန္းခ်က္ ၇ မွာေတာ့ ေငြေျကးျပန္လည္စိစစ္ဖုိ့နဲ့ စီးပြားေရးက်ားကန္ဖို့ ေဒၚလာ သန္း ၅၀ မွ သန္း ၅၀၀ အထိ ေခ်းေငြရရွိဖို့ လုပ္ေဆာင္မွဳေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ အျခားပါဝင္တာေတြကေတာ့…

– အလုပ္သမားေတြအတြက္ လူမွဳဖူလံုေရးလစာ ရရွိဖို့၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳေတြ ရရွိဖို့ ပါ၀င္ပါတယ္။

– ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳပုိင္းမွာလဲ ႏွစ္မကုန္ခင္ အျကီးစားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွဳ ၅ ခုကုိ အတည္ျပဳေပးဖို့ ပါ၀င္သလုိ က်န္းမာေရးပစၥည္းေတြ ထုတ္ဖို့ကိုလဲ ခြင့္ျပဳဖုိ့ပါ၀င္ပါတယ္။

– အလယ္အလတ္တန္းစား လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေခ်းေငြ ဘီလီယံ ၁၀၀ ထုတ္ေခ်းဖုိ့၊ ႏွစ္မကုန္ခင္ ေငြေျကးပမာဏကုိ ဘီလီယံ ၂၀၀ အထိ တုိးဖုိ့ ပါ၀င္ပါတယ္။

– ၀င္ေငြခြန္ ေဆာင္တာေတြ ေနာက္ဆုတ္ဖို့ စီစဥ္ဖုိ့နဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ့ အခြန္ကို ႏွစ္ကုန္အထိ ေနာက္ဆုတ္ေပးဖို့လဲ ညိွႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ဖို့ ပါ၀င္ပါတယ္။

– အဓိက လူသံုးမ်ားတဲ့ အေ၀းေျပးလမ္းမျကီး ၃ခုကို Toll Gate မွာ အခြန္ေကာက္တာကို ႏွစ္ကုန္အထိ ေရႊ့ဆုိင္းထားဖို့ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဆင္းရဲတဲ့တုိင္းျပည္ရဲ့ ေငြေရးေျကးေရးအေျခအေနအရ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တာ အကုန္လုပ္ေပးထားတာကုိ ေတြ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ပိုးေတြ့တာ မတ္လ ၂၃ ရက္ဆုိေပမယ့္ အစိုးရဟာ ဒီအစီအစဥ္ကုိ ပိုးမေတြ့ခင္ထဲက ျကုိတင္ေရးဆြြဲခဲ့ပံုရပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ပိုးေတြ့ပီး ၂ ပတ္အျကာမွာ တခ်ိဳ့အခ်က္အလက္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပီးေနခဲ့တာပါ။

အေမစု ေခါင္းေဆာင္ပီး အစိုးရပိုင္းက တတ္ႏုိ္င္သေလာက္ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိရွိနဲ့ အေကာင္းဆံုး ျကုိးစားေနျကသလို ျပည္သူေတြကလဲ ယံုယံုျကည္ျကည္ စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ့ ကူညီႏိုင္တာ ကူညီ၊ စည္းကမ္းနဲ့ ေနထိုင္ ေက်ာ္ျဖတ္သြားျကရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ့ရဲ့ ဆင္းရဲတဲ့တုိင္းျပည္ေလးဟာ ကမၻာတခုလံုးကုိ ျခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ကပ္ဆုိးျကီးကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္လိမ့္မယ္လို့ ေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါေတာ့တယ္။ မေလွ်ာ့ေသာဇြဲနဲ့ ခ်ီတက္ျကပါစို့။

Nay Thway

credit

unicode

အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ COVID 19 တုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ရေးသားတဲ့အခါ အချိန်လဲ မရတာကြောင့် တချို့အရာတွေကို မဖော်ပြတော့ပါဘူး။ ပြည်သူလူထုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲ တင်ဆက်သွားပါမယ်။ ဘဏ်တွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ သက်ဆိုင်သူတွေက လေ့လာပီးဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါကြောင့် အများပြည်သူ သိသင့်တာတွေကိုပဲ ဖော်ပြသွားပါမယ်။

ဒီစီမံကိန်းမှာ ရည်မှန်းချက် ၇ ရပ်၊ ဗျူဟာ ၁၀ ခု၊ Action Plans ၃၆ ခုနဲ့ Action ၇၆ ခု ပါဝင်ပါတယ်။ ၁၊ ၂ နဲ့ ၃ မှာကတော့ ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့ အလုပ်သမားကဏ္ဍတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ နံပါတ် ၄ ကတော့ အိမ်ထောင်စုတွေရဲ့ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကို လျှော့ချခြင်းပါ။ ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့…

– မီတာခ ၁၅၀ ယူနစ်အထိ အလကားပေးရန်။ (လုပ်ဆောင်ပီး) (လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန)

– ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများကို ရိက္ခာထောက်ပံ့ရန် (လုပ်ဆောင်ပီး) (ထွေအုပ်)

– လူမှုရေးပင်စင်များကို အမြန်ဆုံး ထုတ်ပေးရန် (၂လစာ-၃လစာ)၊ ထိုပင်စင်သည် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများကို ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားကို ထပ်မံလျှော့ချရန်၊ (ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ရန်) (လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန)

– IDPs စခန်းများအပါအဝင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများအတွက် ငွေသားထောက်ပံ့ရန် (ယခုနှစ်ကုန်အတွင်း ပြုလုပ်ရန်) (၃ ဌာန)

– ပုဂလိကငွေကြေးလုပ်ငန်းများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ပိုမို လွယ်ကူစွာ အတိုးနှုန်းသက်သာသည့် ငွေချေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်၊ COVID ကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရသည့် မိသားစုများ၏ အခက်အခဲကို ဖြေလျှော့ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ (ချက်ခြင်းဆောင်ရွက်ရန်) (ဗဟိုဘဏ်)

ဒါကတော့ မိသားစုတွေအတွက် လုပ်ဆောင်မယ့်အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက် ၅ ကတော့ KBZ Pay တို့ Wave Money တို့လို ငွေကြေးကိုင်တာထက် Electronic Money ဘက်ကို ဦးတည်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက် ၆ ကတော့ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမြှင့်တင်ဖို့ပါ။ ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့…

– နှစ်မကုန်ခင် ဌာနပိုင်အဆောက်အအုံများကို Q စခန်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်

– နှစ်မကုန်ခင် ရနိုင်သမျှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို စုစည်းရန်

– Q Center များတွင် ပုံမှန်ဆေးဖြန်းခြင်း လုပ်ဆောင်ရန်

– လိုအပ်သည့် အသုံးအဆောင်၊ ဝန်ထမ်းနှင့် ကိရိယာများကို နှစ်မကုန်ခင် Q center များသို့ ဖြည့်ဆည်းရန်

– COVID-19 နှင့် ပတ်သက်သော ဆေးပစ္စည်းများကို နှစ်မကုန်ခင် ရနိုင်သမျှ ဝယ်ယူတင်သွင်းရန်

– ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များ၊ ကျောင်းများ။ ဘူတာများနှင့် အများပြည်သူနေရာများတွင် လက်ဆေးနိုင်သည့်နေရာများ အများအပြားကို နှစ်မကုန်ခင် တည်ဆောက်ရန်

– ရွေ့လျားအဖွဲ့များဖွဲ့စည်း၍ ပြည်သူများကို နှစ်ကုန်အထိ Mask များ ဝေရန်

– နှစ်မကုန်ခင်အထိ ရွေ့လျားအဖွဲ့များနှင့် ပြည်သူများထံမှ တတ်နိုင်သမျှ နမူနာ များများယူ၍ စစ်ဆေးရန်

– အနည်းဆုံး ရေဆိုးစွန့်သည့် စနစ် ၂ ခုကို နှစ်မကုန်ခင် အဆင့်မြှင့်တင်ရန်

– ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း အနည်းဆုံး ၅၀-၈၀% ကို လုံလောက်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများ နှစ်မကုန်ခင် ဖြည့်ဆည်းပေးရန်

– လက်ရှိဓာတ်ခွဲခန်းများထဲမှ တခုကို နှစ်မကုန်ခင် အဆင့်မြှင့်တင်ရန်

– ဆေးရုံများနှင့် ကျန်းမာရေးစင်တာများကို နှစ်မကုန်ခင် ရနိုင်သလောက် အဆင့်မြှင့်တင်ရန်

– အထူးကုဆေးရုံ အနည်းဆုံး ၁၀ ခုကို နှစ်မကုန်ခင် မီးစက်များနှင့် ကိရိယာများ ထောက်ပံ့ရန်

– သိုလှောင်ရေးအတွက် ရေခဲသေတ္တာကြီးများကို နှစ်မကုန်ခင် အနည်းဆုံး အထူးကုဆေးရုံ ၁ဝခုသို့ ထောက်ပံ့ရန် တို့ဖြစ်ပါတယ်။

ရည်မှန်းချက် ၇ မှာတော့ ငွေကြေးပြန်လည်စိစစ်ဖို့နဲ့ စီးပွားရေးကျားကန်ဖို့ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ မှ သန်း ၅၀၀ အထိ ချေးငွေရရှိဖို့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အခြားပါဝင်တာတွေကတော့…

– အလုပ်သမားတွေအတွက် လူမှုဖူလုံရေးလစာ ရရှိဖို့၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ ရရှိဖို့ ပါဝင်ပါတယ်။

– ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပိုင်းမှာလဲ နှစ်မကုန်ခင် အကြီးစားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ၅ ခုကို အတည်ပြုပေးဖို့ ပါဝင်သလို ကျန်းမာရေးပစ္စည်းတွေ ထုတ်ဖို့ကိုလဲ ခွင့်ပြုဖို့ပါဝင်ပါတယ်။

– အလယ်အလတ်တန်းစား လုပ်ငန်းတွေအတွက် ချေးငွေ ဘီလီယံ ၁၀၀ ထုတ်ချေးဖို့၊ နှစ်မကုန်ခင် ငွေကြေးပမာဏကို ဘီလီယံ ၂၀၀ အထိ တိုးဖို့ ပါဝင်ပါတယ်။

– ဝင်ငွေခွန် ဆောင်တာတွေ နောက်ဆုတ်ဖို့ စီစဉ်ဖို့နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ အခွန်ကို နှစ်ကုန်အထိ နောက်ဆုတ်ပေးဖို့လဲ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ပါဝင်ပါတယ်။

– အဓိက လူသုံးများတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး ၃ခုကို Toll Gate မှာ အခွန်ကောက်တာကို နှစ်ကုန်အထိ ရွှေ့ဆိုင်းထားဖို့ ပါဝင်ပါတယ်။

ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေအရ လုပ်ဆောင်နိုင်တာ အကုန်လုပ်ပေးထားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ပိုးတွေ့တာ မတ်လ ၂၃ ရက်ဆိုပေမယ့် အစိုးရဟာ ဒီအစီအစဉ်ကို ပိုးမတွေ့ခင်ထဲက ကြိုတင်ရေးဆွွဲခဲ့ပုံရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိုးတွေ့ပီး ၂ ပတ်အကြာမှာ တချို့အချက်အလက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပီးနေခဲ့တာပါ။

အမေစု ခေါင်းဆောင်ပီး အစိုးရပိုင်းက တတ်နို်င်သလောက် အမျှော်အမြင်ရှိရှိနဲ့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေကြသလို ပြည်သူတွေကလဲ ယုံယုံကြည်ကြည် စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ကူညီနိုင်တာ ကူညီ၊ စည်းကမ်းနဲ့ နေထိုင် ကျော်ဖြတ်သွားကြရင်တော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်လေးဟာ ကမ္ဘာတခုလုံးကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ကပ်ဆိုးကြီးကို ကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေမိပါတော့တယ်။ မလျှော့သောဇွဲနဲ့ ချီတက်ကြပါစို့။

Nay Thway

credit

Leave a Comment