သားေလး သမီးေလးေတြကို သြန္သင္ေပးရမယ့္ တန္ဖိုး(၈)ခု အေၾကာင္း

သားသားမီးမီးေတြ အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ သူတို႔ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ တာဝန္ယူလုပ္နိုင္စြမ္းတဲ့ သူေတြ ျဖစ္လာေစဖို႔ မိဘေတြ သြန္သင္ေပးထားရမယ့္ (Values)တန္ဖိုးေတြ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ မိဘေတြဟာ ကေလးရဲ့ပညာေရးမွာ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေပးရတဲ့ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါတယ္။ ကေလးတစ္ဦး လူလားေျမာက္လာၿပီဆိုရင္ အမွားကေန အမွန္ကို ဆုံးမသြန္သင္ေပးဖို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသူေတြဟာ မိဘေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သင္ယူမႈေတြ ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ၾကေပမယ့္လည္း မိဘေတြသင္ေပးတဲ့ good values ကသာလၽွင္ တကယ့္ကို အေရးပါတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။။ ဒီအရည္အေသြးေတြက သူတို႔ရဲ့ အမႈအက်င့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတတ္ဖို႔သာ အေရးပါတာမဟုတ္ဘဲ သူတို႔ေလးေတြရဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေလးစားမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ ၾကင္နာမႈ၊ လူမႈဝန္းက်င္မွာ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိမႈ စတာေတြအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္ သင္ယူသင့္တဲ့ အေရးႀကီးဆုံးတန္ဖိုးေတြက … Read more

အသီးအညႇာကေန အသီးထဲေရ၀င္တာကို ဘယ္ကိုကာကြယ္မလဲ…?

အသီးအညႇာကေန အသီးထဲေရ၀င္တာကို ဘယ္ကိုကာကြယ္မလဲ…? ပိႏၷဲ ၊ ဒူးရင္း၊ ၾကက္ေမာက္ စတဲ့ အသီးေတြထဲကို ေရ၀င္ၿပီး ပ်က္ဆီးတတ္ပါတယ္။ အသီးကို မိုးေရက စိမ့္၀င္တာ မဟုတ္ပါ။ အပင္အျမစ္က ေန စုပ္ယူတဲ့ ေရက အသီးအညႇာကေန အသီးထဲကို စိမ့္၀င္သြားတာျဖစ္တယ္။ အပင္ေတြက ေရမ၀ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ မိုးက ႐ုတ္တရက္ မိုးျပင္းျပင္းရြာလိုက္ခ်ိန္မွာ အပင္အျမစ္က ေရစုပ္ၿပီး အပင္ အကိုင္းအခက္ ေတြဆီကို ပို႔ပါတယ္။ အရြက္နဲ႔အကိုင္းအခက္ေတြက ေရသိုေလွာင္နိုင္စြမ္း နည္းတယ္။အသီးက ေရသိုေလွာင္မႈ အားေကာင္းတယ္။ အျမစ္က ပို႔လိုက္တဲ့ ေရ ေတြက အသီးအညႇာက ေနအသီးတြင္းကို စိမ့္၀င္သြားတာျဖစ္တယ္။ ကာကြယ္နည္းကေတာ့ ေႏြမွာ အပင္ကို ေရပုံမွန္ ေပးေနရပါမယ္။ အပင္က ေရနဲ႔အ ေလ့အက်င့္ ျဖစ္ေနေအာင္ … Read more