တစ္ေန႔ေန႔မွာ ကိုယ့္သမီးေလးကို ဆုံးမသြန္သင္ေပးသင့္တဲ့ စကား( ၇ )ခြန္း

တစ္ေန႔ေန႔မွာ ကိုယ့္သမီးေလးကို ဆုံးမသြန္သင္ေပးသင့္တဲ့ စကား( ၇ )ခြန္း ဒီကမာၻေပၚမွာ ကိုယ့္သားသမီးကို ဘယ္လိုခ်စ္ရမယ္၊ ဘယ္လိုကာကြယ္ရမယ္၊ ဘယ္လိုဆုံးမသင္ၾကားရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ ၫြန္ၾကားခ်က္မရွိပါဘူး။ ဘဝကသင္ေပးတဲ့ အေတြ႕အႀကဳံေတြ၊ ႏွလုံးသားမွာ ခိုေအာင္းေနတဲ့ တုႏႈိင္းမမီတဲ့ မိခင္ရဲ႕ အခ်စ္စိတ္ေတြက သားသမီးကို ဘယ္လိုခ်စ္၊ ဘယ္လိုကာကြယ္၊ ဘယ္လိုဆုံးမၾသဝါဒေပးရမယ္ဆိုတာကို သင္ေပးပါ တယ္။ သားသားေလး၊ မီးမီးေလးေမြးမယ္လို ခြဲခြဲျခားျခားမသိတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္မွ သူ႔ကိုအႂကြင္းမဲ့ခ်စ္မယ္၊ လြတ္လပ္ မႈေတြေပးမယ္၊ လိုေလေသးမရွိ ေထာက္ပံ့ေပးမယ္၊ အျပည့္အဝ အားေပးမယ္။ ေအာင္ျမင္မႈေတြအတြက္ သူ႔ကို ခ်ီက်ဴး မယ္၊ အခက္အခဲေတြရွိတဲ့အခါ ႏွစ္သိမ့္ေပးမယ္။ ျပႆနာအခက္အခဲေတြကို ကူရွင္းေပးမယ္၊ ကံၾကမၼာမုန္တိုင္းေတြကို တားဆီးကာကြယ္ေပးမယ္ဆိုၿပီး စိတ္ထဲမွာစြဲမွတ္ထားၾကတယ္။ ဒီေတာ့ သမီးေလးကို တစ္ေန႔ေန႔မွာ သင့္အေနနဲ႔ ဆုံးမၾသဝါဒေပးကိုေပးသင့္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ ရွိေနပါတယ္။ … Read more