ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကားဘရိတ္စစ္ေဆးျပဳျပင္သင့္လဲ…?

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကားဘရိတ္စစ္ေဆးျပဳျပင္သင့္လဲ ? ေမာ္ေတာ္ကားရဲ႕ ဘရိတ္စနစ္ဆိုတာ အရမ္းအေရးၾကီးတဲ့စနစ္ဆုိတာ အားလုံးသိထားျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ဂီယာမေကာင္းလို႔ ကားထိုးရပ္သြားႏိူင္ေပမယ့္ ကားဘရိတ္မေကာင္းရင္ေတာ့ အႏၱရာယ္ၾကီးၾကီးမားမားၾကဳံေတြ႔ႏိူင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကားဘရိတ္စနစ္ကိုလည္း ပုံမွန္စစ္ေဆးျပဳျပင္မႈျပဳလုပ္သင့္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ကားဘရိတ္စနစ္မွာ ေရွ႔ဘရိတ္ကို ဒစ္ဘရိတ္ (Disc Brake) အသုံးျပဳျပီး ေနာက္ဘရိတ္ကို ဒရမ္ဘရိတ္ (Drum Brake) အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳၾကပါတယ္။ တခ်ို႔ကားေတြမွာေတာ့ ကားေလးဘီးလုံး ဒစ္ဘရိတ္စနစ္ကို အသုံးျပဳတာလည္းရွိပါတယ္။ ဘရိတ္စနစ္မွာ ဘရိတ္ပတ္ (Brake Pad) ၊ ဘရိတ္ရူး (Brake Shoe) နဲ႔ ဘရိတ္ဆီေတြက သတ္မွတ္ကာလတခုမွာ ပုံမွန္လဲေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကားေမာင္းႏွင္ေနရင္း ဘရိတ္ဖမ္းတဲ့အခါ ဘရိတ္ေလ်ာျခင္း၊ ဘရိတ္မွ အသံျမည္ျခင္း၊ ဘရိတ္နင္းစဥ္ ကားတုန္ခါမႈျဖစ္ျခင္း၊ ကားဒိုင္ခြက္မွာ ဘရိတ္ခ်က္မီးလင္းျခင္း စတဲ့ ျပစ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚေနျပီဆုိရင္ေတာ့ ဘရိတ္စနစ္ကို ခ်က္ခ်င္း … Read more